S:t Lazarusorden i Sverige

Den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem

Vi har försvarat den kristna tron och hjälpt behövande i mer än 900 år.

Orden grundades redan år 1098 med främsta syfte att vårda leprasjuka i Jerusalem. För att under 1100 talet kunna försvara den kristna tron blev vår Orden också en militär Orden.

Lazarusordens viktigaste uppgift, var och är, att vårda och just begreppet ”lasarett” kommer ifrån vår orden. Vårt gröna kors är också symbol för apotek i många länder.

Idag är vi en ekumenisk organisation för såväl kvinnor som män som med ridderliga dygder och ett starkt kamratskap fortsätter vår tradition att hjälpa behövande.

S:t Lazarusorden i Sverige är en partipolitisk och till samfund obunden organisation men utgör en gemenskap för kristen verksamhet som bedriver

ideellt arbete.

S:t Lazarusordens i Sverige ändamål är:

-    att upprätthålla och försvara den kristna tron.
-    att vidmakthålla Ordens historiskt lämnande stöd åt kristna i Det Heliga Landet.
-    att bistå, undsätta och hjälpa fattiga, sjuka och hemsökta, särskilt de som lider av lepra eller liknande sjukdomar.
-    att främja och vidmakthålla det kristna ridderskapets principer.
-    att arbeta för de kristnas enande
-    att följa Kristi lära.