Sankt Lazarusorden i Sverige

Den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem

Den Militära och Hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem

Vi har försvarat den kristna tron och hjälpt behövande i mer än 900 år.

Orden grundades år 1098 med främsta syfte att vårda leprasjuka i Jerusalem. För att under 1100 talet kunna försvara den kristna tron blev vår Orden också en militär Orden.

Tillbaka

Bistår, undsätter och hjälper fattiga, sjuka och utsatta

Ett av de viktigaste syftena för S:t Lazarusorden är att bistå, undsätta och hjälpa fattiga, sjuka och utsatta, särkskilt de som lider av Lepra eller liknande sjukdomar.

Medlemmarna i S:t Lazarusorden förpliktigar sig att aktivt stödja Ordens välgörenhetsarbete - allt efter personlig förmåga.

Tillbaka

Den Militära och Hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem

S:t Lazarusorden i Sverige inriktar sin biståndsverksamhet till att dels behandla och hjälpa Leprasjuka till ett drägligare liv, men också att bistå fattiga, utsatta och behövande i Sverige.

Lepra, tidigare kallad spetälska, är en infektionssjukdom som idag främst finns i tropiska och underutvecklade länder. Varje dag upptäcks över 600 nya fall av Lepra. De som drabbas av sjukdomen blir också diskriminerade av samhället och får leva sitt liv i utanförskap och i fattigdom.

Hjälp oss att lindra nöden för de som behöver det mest.

Tillbaka