S:t Lazarusorden i Sverige

Den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem

 Riksinvestitur 2020

 

Storprior av Storprioratet Sverige


H.E. Anders Ekman
inbjuder Ordensmedlemmar och gäster till
RIKSINVESTITUR 
Lördagen den 25 april, 2020
Katolska kyrkan, Kristus Konungen med efterföljande högtidsmiddag i Golden Days salonger .

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Investitur Bäckaskog slott

Lördagen 5 september

 Mer information kommer

 

------------------------------------------------------

 

Investitur i Stockholm under

oktober månad mer information kommer 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   

---------------------------