His Beatetude Youssef Absi

Den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem

His Beatitude Youssef Absi

 

 Patriarken Youssef Absi är ordens andlige beskyddare och ledare