Ordens karitativa verksamhet

S:t Lazarusorden bistår, undsätter och hjälper fattiga, sjuka och utsatta.

Ett av de viktigaste syftena för S:t Lazarusorden är att bistå, undsätta och hjälpa fattiga, sjuka och utsatta. Genom åren har Ordens sociala och medicinska engagemang vuxit till att omfatta allt från sjukhus till biståndsprogram av olika slag. Mat, kläder, mediciner och sjukvårdsutrustning har kunnat sändas till behövande runt om i vår värld, både som långsiktig hjälp men också i form av katastrofhjälp.
 
S:t Lazarusorden i Sverige inriktar sin biståndsverksamhet till att dels behandla och hjälpa Leprasjuka till ett drägligt liv dels att bistå behövande i Sverige. I Sverige samarbetar vi med Lepramissionen  för att kraftsamla resurserna till de vi hjälper. Vår verksamhet sker både centralt och lokalt via våra kommanderier.