S:t Lazarusorden i Sverige

Den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem

 Investitur 2017 

 

samling utanför Kristus Konungens kyrka i Göteborg


Förhandsinformation

 

Kommanderierna S:t Olavus Rex, St Peder af Lödöse, St Halvard och St:a Gertrud av Lazarusorden, Storprioratet Sverige

 

Inbjuder härmed samtliga Conseures och Confreres i S:t Lazarusorden, Storprioratet Sverige, att med respektive samt eventuella utomstående gäster delta vid

 

Västkustskommanderiernas höstmiddag

 

Svarta Örnshuset i Halmstad den 16 september 2017

 

Klädsel: Högtidsdräkt

 

3-rätters med vinpaket och mingel 900 kr/person

 Formell inbjudan kommer att skickas ut under maj månad              

Atavis et Armis

Kommanderierna längs Västkusten

Storprior av Storprioratet Sverige


H.E. JAN SALESTRAND
inbjuder Ordensmedlemmar och gäster till
RIKSINVESTITUR MED HÖGTIDSMIDDAG
Lördagen den 22 april, 2017
Katolska kyrkan, Kristus Konungen med efterföljande högtidsmiddag i Golden Days salonger 

 

 

Sprid Det Goda Lazarus Ljuset

 

 

Ljuset är framtaget av S:t Olavus Rex

Ljuset kostar 10 kronor stycket och överskottet går till Ordens hjälpverksamhet.

Kontakta Jan Lofjärd för leverans av ljus 0706524755

 

 

En Tartan endast för Ordens medlemmar

 

Registration notes: Designed by Michael Ross and David Waterton-Anderson for the Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem which dates from the early 12th century and was established by Papal Bull in 1255. Its purpose then was the care of lepers among pilgrims and the Crusader orders in the Holy Land and Europe. The Order continues uninterrupted as a charity and as an Order of Chivalry. The tartan is based on the Order's coat of arms of a green cross on white with gold side-stripes representing the gold fimbriation on the Order's cross, set on black representing the cloak, all on the Order's dress colours of dark green.
   
   
   
   
   
Registrant details: Prof. Michael Ross, 883 Fry Street, Saint Paul, Mn, United States, MN 55104

---------------------------

 

 

 

  

Riksinvestitur den 12 mars på Karlbergsslott 2016

 

 

 

Ett hjärtligt välkommen till vårt arbete riktar Storprioratet till de nya medlemmarna.