S:t Lazarusorden i Sverige

Den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem

H.E. Don Carlos Gereda de Borbon, 

Marquis de Almazan 49th Grand Master

 

 

Elected as Grand Master at the Chapter General in Manchester in September 2008

 

Den internationella Sankt Lazarusorden verksamhet leds av Ordens 49:e Stormästare, Hans Höghet Don Carlos Gereda de Borbon, Markis av Almazán och är bosatt i Spanien.

Ordens administrativa kansli är beläget i Washington D.C., ekonomiavdelningen finns i Holland och Ordens juridiska bolag (UK Company No. 05387048), som förvaltar och skyddar Ordens alla registreringar och varumärken i hela världen, är beläget i Storbritannien.

Sankt Lazarusordens minsta organisatoriska enhet kallas delegation. En delegation instiftas av Stormästaren för att organisera medlemmarna inom ett, i normalfallet, avgränsat geografiskt område. När en delegation omfattar fler än 15 Ordensmedlemmar kan den i normalfallet erhålla status som kommanderi. Flera kommanderier kan tillsammans bilda ett priorat (eng. Bailiwick). Om ett priorat blir tillräckligt stort kan det erhålla status som storpriorat (eng. Grand Bailiwick).

Dessa priorat eller ett storpriorat benämns även som jurisdiktioner underställda Stormästaren. Dessa jurisdiktioner, vanligen nationella, är i de flesta fall uppdelade i subjurisdiktioner, benämnda storkommanderier, kommanderier eller delegationer. Den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem, har idag cirka 5 000 medlemmar uppdelade i drygt 50 autonoma jurisdiktioner, i 40 länder.