Ordens karitativa verksamhet

S:t Lazarusorden bistår, undsätter och hjälper fattiga, sjuka och utsatta.

Ett av de viktigaste syftena för S:t Lazarusorden är att bistå, undsätta och hjälpa fattiga, sjuka och utsatta. Genom åren har Ordens sociala och medicinska engagemang vuxit till att omfatta allt från sjukhus till biståndsprogram av olika slag. Mat, kläder, mediciner och sjukvårdsutrustning har kunnat sändas till behövande runt om i vår värld, både som långsiktig hjälp men också i form av katastrofhjälp.
 
S:t Lazarusorden i Sverige inriktar sin biståndsverksamhet till att dels behandla och hjälpa Leprasjuka till ett drägligt liv dels att bistå behövande i Sverige. I Sverige samarbetar vi med Lepramissionen samt Stadsmissionerna för att kraftsamla resurserna till de vi hjälper. Vår verksamhet sker både centralt och lokalt via våra nio kommanderier.
 
I maj 2014 skickade ett av våra kommanderier en långtradare med humanitär hjälp till Litauen. Detta har skett i samarbete med enskilda individer och Lions i Göteborg. Långtradaren innehöll bland annat 5 ton färg, 38 sjukhussängar och 100 lådor kläder. Innehållet har distribuerats till behövande barnfamiljer, sjukhus och skolor i östra Litauen
 
Julen 2012 startade Scandic i Göteborg ett pilotprojekt med S:t Lazarusorden för att skapa julstämning hos barnfamiljer i ekonomiskt utsatta miljöer – en insats för alla de familjer som annars inte haft råd att dela ut julklappar till barnen. 2013 växte det till ett nationellt projekt. 2014 täckte våra nio kommanderier hela Scandic Hotels kedja i Sverige. Under december månad uppmuntras gäster, medarbetare och förbipasserande att lämna in en julklapp på hotellen som sedan S:t Lazarusorden distribuerar till organisationer - som har kartlag familjer i behov av stöd. De ger klapparna till föräldrar som på julafton kan ge sina barn en eller två julklappar. Det arbetet har resulterat i att 5000 barn fått julklappar julen 2014.